PRIVATE

Du kan henvende dig med mange forskellige psykologiske problemstillinger samt alvorlig psykisk lidelse, såsom:

 • moderat til svær depression, mani eller bipolar sindslidelse
 • angst, OCD eller PTSD
 • afhængighed eller misbrug
 • spiseforstyrrelse
 • selvskadende adfærd
 • selvmordstanker eller selvmordsadfærd
 • personlighedsforstyrrelse, herunder især emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Det kan også være, at du har brug for støtte til at komme igennem svær sorg eller krise, oplever samlivsproblemer, føler dig ensom eller ønsker at arbejde med dit selvværd.

Eller du kan være pårørende til en person med psykiske vanskeligheder, der har brug for sparring omkring, hvordan du bedst støtter din pårørende, samtidig med at du tager vare på dig selv.

Samtaler tilbydes til unge, voksne og ældre i form af:

 • individuel terapi
 • par- eller familieterapi
 • psykologisk rådgivning til pårørende

Søger du psykiatrisk ekspertise indenfor børne-ungeområdet anbefales Den Børnepsykiatriske Klinik i Herning.

PROFESSIONELLE

Social- og sundhedsfagligt personale, der arbejder med personer med følesesreguleringsvanskeligheder, tilbydes:

 • medarbejdersupervision
 • ledersupervision
 • træning i kollegial supervision
 • kurser, wokshops og efteruddannelse 
 • rådgivning i komplekse borgersager 
 • konsulentbistand ved implementering af DAT

Supervision tilbydes både individuelt og i gruppe. Supervisionen kan afholdes på jeres arbejdsplads, i klinikken eller virtuelt.

Du kan læse udtalelser fra klinikkens klienter, supervisander, kursister og samarbejdspartnere her.

Hvis du er leder og søger ekspertise indenfor coaching & consulting anbefales Heroisk i Århus.