Ydelser

PRIVATE

Du kan henvende dig med mange forskellige psykologiske problemstillinger samt alvorlig psykisk lidelse, såsom:

 • moderat til svær depression, mani eller bipolar sindslidelse
 • angst eller OCD
 • afhængighed eller misbrug
 • spiseforstyrrelse
 • selvskadende adfærd
 • selvmordstanker eller selvmordsadfærd
 • personlighedsforstyrrelse, herunder især emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Det kan også være, at du har brug for støtte til at komme igennem svær sorg eller krise, oplever samlivsproblemer, føler dig ensom eller ønsker at arbejde med dit selvværd.

Eller du kan være pårørende til en person med psykiske vanskeligheder, der har brug for sparring omkring, hvordan du bedst støtter din pårørende, samtidig med at du tager vare på dig selv.

Samtaler tilbydes til unge, voksne og ældre i form af:

 • individuel terapi
 • par- eller familieterapi
 • psykologisk rådgivning til pårørende

 

Søger du psykiatrisk ekspertise indenfor børne-ungeområdet anbefales Den Børnepsykiatriske Klinik i Herning.

 

PROFESSIONELLE

Social- og sundhedsfagligt personale, der arbejder med personer med følesesreguleringsvanskeligheder, tilbydes:

 • supervision (ledersupervision, medarbejdersupervision, træning i kollegial supervision)
 • kurser og efteruddannelse 
 • rådgivning i komplekse borgersager 
 • konsulentbistand ved implementering af DAT

 

Du er meget velkommen til uforpligtende at tage kontakt for at høre nærmere.