Udtalelser fra supervisander

Udtalelse vedrørende supervision 

Med Christina som supervisor bliver man ledt trygt og fast gennem udfordringerne. Hun har en veludviklet evne til at undersøge de forskellige temaer der er i spil, og fastholde et forkromet overblik gennem et forløb. Christina er meget opmærksom på at afstemme forventninger og udbytte af supervisionen gennem evalueringer.

Strukturen  og metoderne for supervisionen hægter sig både relevant og naturligt op på de teorier der er i spil. Der er dog også plads til ’afstikkere’, hvor metoden bliver mere løs, hvis der pludselig viser sig et andet behov under supervisionen. Tempoet er højt, men ligeså er udbyttet. Det betaler sig at være forberedt, for Christina stiller krav til deltagerne – men altid ganske afstemt og indenfor en velkendt ramme. Hun favner bredt,  og supervision med Christina er kendetegnet af stor faglighed, både i sags- og personlige supervisioner.

Den tydelige og markante stil kombineret med en omsorgsfuld og empatisk tilgang skaber et trygt og vejledende rum - både at deltage og være til stede i.

Socialfaglig medarbejder, socialpsykiatrisk bosted

Udtalelse vedrørende supervision

Christina har stor faglig indsigt, stor empati og er meget kvalificeret. Supervisanden bliver valideret og der skabes et trygt supervisionsrum. Det er seriøst, men ikke tungt eller rigidt, der er plads til humor.

Det er en supervision med meget læring og mange håndgribelige værktøjer. Selv små skridt bliver meget synlige. I forhold til andre supervisionsformer er det en målrettet supervision, hvor man kommer til at arbejde med de manglende grundfærdigheder. Det bliver lettere at undgå, at blive fyldt af de relationelle problematikker og man kommer lettere omkring emotionerne, især hos borgere med personlighedsforstyrrelse.

Supervision baseret på DAT er en meget optimistisk tilgang til rehabiliteringssamarbejdet. Det er positivt at man bruger begrebet færdigheder i stedet for vanskeligheder. Det er en supervisionsform, der passer godt til de borgere vi har med spiseforstyrrelse. Tilgangen giver god mening 😊

Team for spiseforstyrrelse, socialpsykiatrisk bostøtteteam

Udtalelse vedrørende supervision

I sin egenskab af supervisor, har Christina ikke alene hjulpet os med at skabe rum og retning for vores faglige arbejde. Hun har tillige støttet os i at finde loftet for, hvornår vi har gjort vores arbejde “godt nok” - noget der for os har været helt afgørende i arbejdet med personer med svær spiseforstyrrelse og personlighedsforstyrrelser.

Det var da også en træt medarbejdergruppe, Christina mødte, da hun blev vores supervisor. Gennem sin utrættelige vedholdenhed, en tilgang der er oprigtigt gennemsyret af validering og anerkendelse samt sin beundringsværdige faglige viden og praktiske erfaring, har Christina været medvirkende til, at vores medarbejdergruppe har genfundet sit store engagement, arbejdsglæden og ikke mindst højnet det faglige arbejde betydeligt.

Christina kommer ikke blot og fortæller os, hvad vi skal skal gøre, selvom hun gerne giver sin mening når adspurgt. Hun formår at sætte lys på vores ressourcer, tage udgangspunkt lige præcis hvor vi er og i det vi gerne vil og kan - og fremfor alt hjælpe os med at finde meningen i det der til tider kan være svært at finde en mening i, både hvad angår borger og os selv.

Christina er meget dygtig til at tydeliggøre den ramme, vi i supervisionen arbejder indenfor. Dette fremmer en høj grad af tryghed, hvor der både er plads til sagssupervision og samtidig den mere personlige supervision, hvor vi tør være i, dele og arbejde på både gruppe- og individniveau. 

Christina har gjort og gør fortsat en kæmpe forskel for min arbejdsplads og jeg kan kun give hende mine absolut varmeste anbefalinger.

Berit Barnard, pædagog, Botilbuddet Windsor