Udtalelser fra supervisander

Udtalelser fra supervisander i psykiatrien

”Det har været fantastisk at have supervision med Christina. Jeg har været rigtig glad for supervisionen og synes jeg har lært meget om både borgerne, mig selv og mine kolleger”

”Christina er vildt dygtig og ordentlig, og man er aldrig i tvivl om hvem hun er og hvor man har hende. Hun er god til at fastholde fokus i supervisionen, og jeg er aldrig bange for at dele mine tanker med hende - supervisionen er meget tryg”

Det har været en kæmpe gave at have DAT supervision. Jeg er blevet enormt glad for DAT og oplever at det matcher min systemiske baggrund fint. Jeg har lært at sætte ord på tilstande, der før var meget diffuse. Og det har gjort mig mere tryg i arbejdet, at jeg nu har en veludviklet faglig beskrivelse af det, der kan opstå, og hvordan jeg kan håndtere det”

”Christina er som supervisor enormt ordentlig, dygtig og udviser altid respekt for deltagerne. Hun lader sig ikke styre af sin egen mening eller egne følelser, men bevarer altid neutraliteten og en oprigtig interesse og engagement ift. gruppen. Supervisionsrummet har været ekstremt trygt og jeg har følt mig godt tilpas i gruppen”

”Jeg er rigtig glad for DAT-modellen, den giver god mening i mit arbejde. Supervisionen har hjulpet mig meget. Jeg har lært at arbejde med min egen følelsesregulering og er blevet hjulpet til at få øje på mine blinde vinkler i samarbejdet med borgeren”

”Supervisionen er meget levende, det har været rigtig godt! Selvom jeg ikke har været på DAT kursus ligesom mine kolleger, har jeg fået meget ud af supervisionen alligevel og har ikke følt mig hægtet af ift. processen”

”Jeg har aldrig følt mig forkert, når jeg er blevet superviseret af Christina. Hun er autentisk, rar og rigtig dygtig. Det er ikke bare hendes høje faglighed, men også det hun som menneske bærer ind i supervisionsrummet – det er altid positivt. Jeg har lært at acceptere og forstå mine følelser ift. borgere, og takle dem på en god måde, og jeg er blevet bevidst om mine blinde vinkler på en ikke dømmende måde. Jeg er blevet mega klog på en anden måde end jeg var før!”

”DAT er den tilgang, der har givet mest mening og har været mest brugbar for mig i alle mine år i psykiatrien. I supervisionen er vi blevet mødt på en rigtig god måde, og det har ikke kun været DAT-supervision, men den supervisionsform der har givet mening i situationen”

”Supervisionen har været virkelig god. Jeg har fået redskaber til at hjælpe borgeren og jeg har lært hvilke redskaber jeg selv skal bruge i samarbejdet med borgeren”

”DAT metoden har lært mig at der er noget at gøre i en borgersag, selvom man ikke nødvendigvis kan løse selve problemet her og nu. Man kan træne færdigheder i at udholde følelsen, og lære at alle følelser er ok, da de altid giver mening set i lyset af sammenhængen. Så kan der ske et skifte i sagen, så man ikke forbliver fastlåst”

Med Christina som supervisor bliver man ledt trygt og fast gennem udfordringerne. Hun har en veludviklet evne til at undersøge de forskellige temaer der er i spil, og fastholde et forkromet overblik gennem et forløb. Christina er meget opmærksom på at afstemme forventninger og udbytte af supervisionen gennem evalueringer.

Strukturen  og metoderne for supervisionen hægter sig både relevant og naturligt op på de teorier der er i spil. Der er dog også plads til ’afstikkere’, hvor metoden bliver mere løs, hvis der pludselig viser sig et andet behov under supervisionen. Tempoet er højt, men ligeså er udbyttet. Det betaler sig at være forberedt, for Christina stiller krav til deltagerne – men altid ganske afstemt og indenfor en velkendt ramme. Hun favner bredt,  og supervision med Christina er kendetegnet af stor faglighed, både i sags- og personlige supervisioner.

Den tydelige og markante stil kombineret med en omsorgsfuld og empatisk tilgang skaber et trygt og vejledende rum - både at deltage og være til stede i.

Socialfaglig medarbejder, socialpsykiatrisk bosted

Christina har stor faglig indsigt, stor empati og er meget kvalificeret. Supervisanden bliver valideret og der skabes et trygt supervisionsrum. Det er seriøst, men ikke tungt eller rigidt, der er plads til humor.

Det er en supervision med meget læring og mange håndgribelige værktøjer. Selv små skridt bliver meget synlige. I forhold til andre supervisionsformer er det en målrettet supervision, hvor man kommer til at arbejde med de manglende grundfærdigheder. Det bliver lettere at undgå, at blive fyldt af de relationelle problematikker og man kommer lettere omkring emotionerne, især hos borgere med personlighedsforstyrrelse.

Supervision baseret på DAT er en meget optimistisk tilgang til rehabiliteringssamarbejdet. Det er positivt at man bruger begrebet færdigheder i stedet for vanskeligheder. Det er en supervisionsform, der passer godt til de borgere vi har med spiseforstyrrelse. Tilgangen giver god mening 😊

Team for spiseforstyrrelse, socialpsykiatrisk bostøtteteam

I sin egenskab af supervisor, har Christina ikke alene hjulpet os med at skabe rum og retning for vores faglige arbejde. Hun har tillige støttet os i at finde loftet for, hvornår vi har gjort vores arbejde “godt nok” - noget der for os har været helt afgørende i arbejdet med personer med svær spiseforstyrrelse og personlighedsforstyrrelser.

Det var da også en træt medarbejdergruppe, Christina mødte, da hun blev vores supervisor. Gennem sin utrættelige vedholdenhed, en tilgang der er oprigtigt gennemsyret af validering og anerkendelse samt sin beundringsværdige faglige viden og praktiske erfaring, har Christina været medvirkende til, at vores medarbejdergruppe har genfundet sit store engagement, arbejdsglæden og ikke mindst højnet det faglige arbejde betydeligt.

Christina kommer ikke blot og fortæller os, hvad vi skal skal gøre, selvom hun gerne giver sin mening når adspurgt. Hun formår at sætte lys på vores ressourcer, tage udgangspunkt lige præcis hvor vi er og i det vi gerne vil og kan - og fremfor alt hjælpe os med at finde meningen i det der til tider kan være svært at finde en mening i, både hvad angår borger og os selv.

Christina er meget dygtig til at tydeliggøre den ramme, vi i supervisionen arbejder indenfor. Dette fremmer en høj grad af tryghed, hvor der både er plads til sagssupervision og samtidig den mere personlige supervision, hvor vi tør være i, dele og arbejde på både gruppe- og individniveau. 

Christina har gjort og gør fortsat en kæmpe forskel for min arbejdsplads og jeg kan kun give hende mine absolut varmeste anbefalinger.

Berit Barnard, pædagog, Botilbuddet Windsor