Udtalelser fra samarbejdspartnere

Christina er en dygtig supervisor, som både ledelse og medarbejdere er glade for at samarbejde med. Jeg får kun positive tilbagemeldinger fra medarbejderne, som føler sig virkelig godt hjulpet og får en større forståelse for de udfordringer de møder i deres arbejde, samt handlemuligheder fremadrettet.

Som underviser i DAT er Christina suverænt dygtig. Hun formår at kombinere teori og praksis på en måde, så det altid er vedkommende og genkendeligt for deltagerne. Hun er vidende, nærværende og holder et højt fagligt niveau kombineret med et stort overblik og en positiv energi, som gør at deltagerne er meget engagerede i det der foregår. 

Jeg har haft et meget positivt samarbejde med Christina vedr. tilrettelæggelsen af vores undervisningsforløb. Christina har været meget hurtig til at forstå vores behov, og til at tilrettelægge undervisningen herud fra, ligesom hun har været meget lydhør over for at justere lidt på undervisningen fra gang til gang, ud fra de tilbagemeldinger, der er kommet fra medarbejderne.

Christina er et meget behageligt og positivt menneske at samarbejde med samtidig med at hun er tydeligt dygtig på sit felt. Jeg kan kun give Christina mine varmeste anbefalinger.

Iben Svane Rasmussen, afdelingsleder på bostøtteområdet, Aarhus Kommune Socialpsykatri

I en verden hvor psykiske lidelser ofte er tabuiseret og opfattet eller fremstillet som en tilstand, der er omgivet af farlighed, eller blot er et spørgsmål om at tage sig sammen, er det vigtigt med samarbejdspartnere der er med til at styrke troen på mennesket og muligheden for udvikling.  

Jeg har som boformsleder gennem de sidste tre år samarbejdet med Psykolog Christina Prang Behr omkring flere forskellige projekter. Et samarbejde jeg sætter stor pris på, et samarbejde der har været med til at udvikle og forankre en høj faglighed og et godt arbejdsmiljø i vores tilbud og et samarbejde der har været med til at skabe bedre mulighed for udvikling for borgeren.  

Vi har bl.a. samarbejdet omkring:

• Faglig læring og sagssupervision for den samlede medarbejdergruppe.

• Organisatorisk fokus og læring ift. arbejdsmiljø

• Sagssupervision i tværgående teams på tværs af Kommune og Region

• Udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb ift. arbejdet med borgere med spiseforstyrrelser

• Samtale og læringsforløb til borgere med spiseforstyrrelse ”Fra Ambivalens til Handlekraft”

Christina har en fantastisk evne til at validere det eller de mennesker hun samarbejder med, således at der kan opstå alternative perspektiver og tro på nye muligheder og færdigheder. Man kan ikke undgå at mærke hendes faglighed og tro på mulighederne med tænkningen i Dialektisk Adfærdsterapi. Derfor går det også stærkt, når hun superviserer eller underviser og hendes engagement er ikke til at tage fejl af. Et engagement der smitter og en opmærksomhed der validerer og inkluderer alle.  

Sune Kragelund, boformsleder, botilbuddet Windsor, Århus Kommune Socialpsykiatri