Udtalelser vedrørende kursus- og efteruddannelsesforløb

“Jeg føler mig som den klogeste i hele verden”. Sagt af en af mine medkursister efter, overfor Christina, at have givet udtryk for det der optog hende i forbindelse med et læringsforløb. Og det er lige præcis det, Christina er eminent til; at få al den erfaring, kompetence og faglige viden frem som deltagerne allerede besidder og sætte den i spil sammen med sin egen imponerende faglige viden og praktiske erfaring.

Christinas undervisningsstil er levende, varm og engagerende. Hun formår at gøre komplicerede ting let forståelige uden at miste alle nuancerne - eller kompleksiteten. Christina formår ligeledes på fornemste vis, at møde deltagerne lige præcis, der hvor de er og at understøtte dem i at integrere den nye faglige viden i det videre arbejde. Sagt med andre ord, man bliver ikke bare undervist, for så at gå hjem og gøre det, man altid har gjort. 

Christinas undervisning er altid velforberedt og meget koncentreret. Hun sikrer, at undervisningstiden udnyttes optimalt og at vi hele holder os på sporet i forhold til det, der er aftalt. Christina er garant for, at den nytilegnede faglige viden kan omsættes i praksis - også i en omskiftelig hverdag med et højt arbejdstempo. 

Det har både været en stor fornøjelse og medvirkende til en sand opkvalificering af mit faglige arbejde, teoretisk såvel som praktisk, at have deltaget i Christinas undervisningsforløb.

 

Berit Barnard, pædagog, botilbuddet Windsor. 

 

Udpluk af et hold kursisters skriftlige evaluering af et læringsforløb

 • Christina er en meget kompetent og dygtig underviser. Hun formidler DAT med en viden og entusiasme der smitter og bidrager til et højt fagligt læringsmiljø
 • Jeg synes Christina er en fremragende underviser. Hun har tydeligt en stor viden og engagement, men er samtidig i stand til at møde en som kursusdeltager og lade en vokse
 • Christina er en særdeles velforberedt og kompetent underviser
 • Christina er en dygtig og meget kompetent formidler, med meget relevante tilgange til stoffet
 • Det er et kursus i højt tempo med en begavet underviser
 • Kurset har megen relevans i forhold til mit arbejde. Underviser har været meget dygtig/kompetent og har formidlet det på en god måde
 • Der var en perfekt sammenhæng imellem teori, supervision og praksis. Underviser har formidlet DAT på en meget inspirerende og lærerig måde. 
 • DAT har fået mig til at se nogle muligheder jeg ikke kendte til. Det er super relevant for vores målgruppe og vores underviser var fantastisk
 • DAT er en særdeles god tilgang til arbejdet med borgere med spiseforstyrrelser
 • Jeg har lært de grundlæggende teorier og metoder i DAT og har lært at anvende det i praksis. Jeg øver mig forsat på at implementere det i min egen praksis. Underviser er særdeles faglig kompetent og har i høj grad bidraget til at forløbet har været så positivt og lærerigt
 • DAT giver mig både i sin teoretiske forankring, systematik og fremadrettede metodik værdifulde redskaber i mit arbejde med især personlighedsforstyrrede borgere, der også har spiseforstyrrelse. Jeg oplever større grad af motivation hos borgeren og større nytteværdi af min indsats, der samtidig selvstændiggør borgeren, da vedkommende kan videreudvikle erhvervede færdigheder ved egen hjælp med den værktøjskasse af manualer, de har arbejdet med. Samtidig har jeg selv fået set på og trænet egne færdigheder, så jeg i højere grad er bevidst om nytteværdien af egne færdigheder i følelsesregulering
 • Jeg oplever den positive effekt ved personalegruppens indsigt i vores egen følelsesmæssig regulering ift. vores arbejdsområde med de personlighedsforstyrrede og spiseforstyrrede beboere som er i tilbuddet