Projektet "Fra Ambivalens til Handlekraft"

I samarbejde med Århus Kommune tilbydes psykologsamtaler til personer med en kompliceret og langvarig spiseforstyrrelse, der er tilknyttet socialpsykiatrien under en række bestemte forhold. Målgruppen er personer med ingen eller meget ringe effekt af tilbud i behandlingspsykiatrien.

Samtaleforløbet har fokus på håndtering af den ambivalens, der knytter sig til den spiseforstyrrede adfærd.

Du kan læse eksempler på tidligere deltageres beskrivelse af deres udbytte af samtaleforløbet her.

Du kan læse mere om selve projektet i pjecen "Fra Ambivalens til Handlekraft" nedenfor.