Profil

Psykolog Christina Prang Behr

Christina Prang Behr

 • Psykolog, cand. psych.
 • Bachelor i filosofi
 • Autoriseret af Psykolognævnet
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Indehaver af EMOTUS

TEORETISK OG METODISK FUNDAMENT

Det centrale omdrejningspunkt for EMOTUS er Dialektisk Adfærdsterapi (DAT).

Det bygger på 10 års erfaring i at arbejde med DAT i forhold til alvorlige psykiske lidelser og komplekse psykiatriske problemstillinger. Dels i behandlingspsykiatrien, dels indenfor det specialpædagogiske område og senest i privat praksis i form af behandling, rådgivning, undervisning, supervision og konsultation i forbindelse med DAT-projekter. I de senere år har fokus været på at udvikle og implementere DAT som del af en rehabiliterende indsats på det socialpsykiatriske område.

DAT (Dialectical Behavior Therapy, DBT) er grundlagt af psykologiprofessor Marsha Linehan, og du kan læse mere om DAT som manualiseret behandlingsprogram på hjemmesiden Linehaninstitute.com

Du kan læse en artikel om DAT som effektiv recovery på Psykiatrifonden.dk.

Du kan læse en artikel om udbyttet af at implementere DAT på et socialpsykiatrisk bosted på Socialpaedagogen.dk.

Du kan læse en artikel om erfaringer med at implementere DAT på et socialpsykiatrisk bosted på Outsideren.dk.

UDTALELSER

Du kan læse eksempler på udtalelser vedrørende supervision fra supervisander her

Du kan læse eksempler på udtalelser vedørende undervisnings- og læringsforløb fra kursister her

Du kan læse eksempler på udtalelser vedrørende samarbejde, supervision og undervisning fra samarbejdspartnere her

KLINISK ERFARING

Arbejdsområder

 • Psykiatrisk udredning og behandling af voksne med affektive lidelser, psykoselidelser og svære personlighedsforstyrrelser.
 • Specialpædagogisk ressourceafklaring og kompetenceudvikling for unge og voksne med psykisk lidelse, personlighedsforstyrrelse eller udviklingsforstyrrelse.
 • Socialpsykiatrisk rehabilitering for voksne med emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type, komorbid anden psykisk lidelse (spiseforstyrrelse, PTSD, OCD, angst, depression mm.). Faglig ansvarlig for Dialektisk Adfærdsterapi udbudt i Århus Kommune, herunder funktion som individuel terapeut for klienter og som supervisor for færdighedstrænere.
 • Psykologisk samtaleforløb baseret på DAT for personer med en spiseforstyrrelse. Du kan læse mere om projektet her.
 • Evidensbaseret psykologisk samtalebehandling for unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse, adfærdsforstyrrelse eller svær personlighedsforstyrrelse i privat praksis.

 

Målgrupper

      Specialiseret klinisk erfaring:

 • svære personlighedsforstyrrelser, især emotionelt ustabil personlighedsstruktur, impulsiv eller borderline type
 • selvbeskadigende adfærd og selvmordsadfærd
 • moderat til svære spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, BED)
 • alvorlige komorbide psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser af høj kompleksitet

      Bred klinisk erfaring:

 • affektive lidelser (depression, mani, bipolar affektiv sindslidelse)
 • angstlidelser (panikangst, generaliseret angst, socialfobi), OCD, PTSD
 • udviklingsforstyrrelser (ADHD, ADD, Aspergers syndrom)
 • psykoselidelser (skizofreni, skizotypi, skizoaffektiv sindslidelse)
 • diverse psykiske og relationelle vanskeligheder, såsom krisereaktion, stressbelastningsreaktion, selvværdsproblemer og samlivsvanskeligheder
 • diverse adfærdsforstyrrelser, såsom afhængighed og misbrug, aggressiv adfærd, prostitution og kriminalitet
 

SUPERVISIONS- OG UNDERVISNINGSERFARING

 • Supervision af tværfagligt personale i behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. I øjeblikket tilknyttet som fast supervisor på flere socialpsykiatriske bosteder, på dagområdet samt i en række bostøtteteams og cirkulære teams. Desuden superviseres socialpsykiatriske medarbejdere løbende i forbindelse med længerevarende lærings- og efteruddannelsesforløb.
 • Undervisnings- og læringsforløb i behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. I øjeblikket afholdes blandt andet læringsforløb om dialektisk adfærdsterapi i en rehabiliterende kontekst for medarbejdergrupper på bostøtteområdet.
 • Følgegruppemedlem i forbindelse med udvikling og implementering af læringsforløb i socialpsykiatrien.
 • Konsulentfunktion vedrørende implementering af DAT på bostøtteområdet, dagområdet samt på boforme i socialpsykiatrien.
 • Ledelsessupervision og - sparring baseret på DAT.
 • Medforfatter til "Dialektisk adfærdsterapi til personer med personlighedsforstyrrelse" af Christina Prang Behr og Ole Svejstrup. Kap. 15 i: Rehabiliteringspsykologi. Århus Universitetsforlag (2018). Du kan læse om udgivelsen hos Aahus Universitetsforlag. Du kan læse en anmeldelse af bogen hos Dansk Psykolog Forening