DAT kursus i foråret 2023

Anvendelse af Dialektisk Adfærdsterapi i en rehabiliterende kontekst

5-dages kursus v/ psykolog Christina Prang Behr

DAT er en evidensbaseret tilgang målrettet emotionsreguleringsforstyrrelser, som er en del af 3. bølge kognitiv terapi. DAT er oprindeligt udviklet i forhold til emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type, selvmordsadfærd og selvskade. I dag anvendes DAT bredt på tværs af kontekster og ved mange forskellige vanskeligheder, såsom spiseforstyrrelse, PTSD, afhængighed og misbrug.

Kurset er målrettet tværfaglige medarbejdere i socialpsykiatrien med kendskab til DAT, som er interesseret i at arbejde mere målrettet med at anvende DAT som en del af en rehabiliterende indsats. Kurset er samtidig relevant for alle social- og sundhedsfaglige medarbejdere med kontakt til borgere med psykiske vanskeligheder.

Indhold: På kurset fordyber vi os i centrale elementer i DAT, således at deltagernes praksiskompetencer indenfor følgende områder styrkes:

  • Etablering og vedligeholdelse af fundamentet for samarbejdet
  • Validering
  • Kædeanalyse
  • Træning af borgerens færdigheder
  • Træning af den professionelles egne færdigheder

Form: Kurset er et anvendelsesorienteret fordybelseskursus i DAT. Det består af en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, refleksioner og praktiske øvelser baseret på deltagernes egne cases. Imellem kursusdagene opfordres deltagerne til praktisk træning. Undervisningen foregår på dansk.

Underviser: Kurset afholdes af psykolog Christina Prang Behr, indehaver af psykologklinikken emotus, som er specialiseret i at levere psykologfaglige ydelser baseret på DAT. Christina har mere end 15 års erfaring med DAT, dels i forbindelse med udvikling og implementering af DAT som rehabiliterende indsats, og dels i form af standard DAT behandling. Hun har i den forbindelse fungeret som DAT-terapeut, supervisor for færdighedstrænere samt som underviser og supervisor af DAT teammedarbejdere specifikt og medarbejdere i psykiatrien generelt.

 

Praktisk om kurset

Pris: kr. 8.500 pr. deltager for 5 dages kursus inkl. forplejning, kursusmaterialer og kursusbevis. Prisen er ekskl. moms. Max 20 deltagere.

Tidspunkt: Fredag d. 3.2.23, fredag d. 24.2.23, fredag d. 3.3.23, mandag d. 27.3.23 og fredag d. 14.4.23. Alle dage kl. 9-15.

Sted: Kurset afholdes i Århus. Praktiske oplysninger tilsendes på mail før kursusstart.

Tilmelding: Tilmelding er bindende og skal ske på mail til Christina Prang Behr på info@emotus.dk. Oplys navn, arbejdssted, adresse, telefonnummer, mail samt faktureringsoplysninger.

Tilmelding sker efter først til mølle princippet.