Kurser, workshops og efteruddannelser

Fremtidige kurser

DAT for professionelle i en rehabiliterende kontekst:

  • Introduktion til DAT – udbydes i foråret 2024 (12 t.)
  • DAT grundforløb – forventes udbudt i 2024 (30 t. og 2 x 2 t. supervision på egen praksis)
  • DAT overbygningsforløb – forventes udbudt i 2024 (30 t. og 2 x 2 t. supervision på egen praksis) 

 

DAT for pårørende

  • Introduktion til DAT for pårørende – udbydes i foråret 2024 (3 t.)
  • DAT færdigheder for pårørende – forventes udbudt i 2024 (12 t.)

 

Du kan allerede nu blive skrevet op til ovenstående forløb. Send en mail med navn, telefonnummer og titel på det ønskede forløb, så vil du blive kontaktet når der er sat datoer på forløbet.

Eksempler på kurser og efteruddannelser

Dialektisk adfærdsterapi målrettet unge med selvskade (2023-24) - internt uddannelsesforløb på boformsområdet (24 t. og 4 x 3 t. supervision)

Anvendelse af Dialektisk Adfærdsterapi i en rehabiliterende kontekst (2023) - fordybelseskursus for medarbejdere i psykiatrien med kendskab til DAT (30 t.)

DAT introduktionskursus (2023) - internt kursus for socialpsykiatrisk bosted (6 t.)

Dialektisk adfærdsterapi i gruppesammenhænge (2022) - internt introduktionsforløb på dagområdet i socialpsykiatrien (12 t.)

Dialektisk adfærdsterapi målrettet unge med selvskade (2021-22) - internt uddannelsesforløb på boformsområdet (24 t. og 4 x 3 t. supervision)

Dialektisk adfærdsterapi i en rehabiliterende kontekst (2019-20) - internt uddannelsesforløb på bostøtteområdet (32 t. og 2 x 2 t. supervision)

Dialektisk adfærdsterapi på dagområdet (2018) - internt kompetenceudviklingsforløb for socialpsykiatriske dagtilbud (12 t. og 2 x 2 t. supervision)

DAT læringsforløb om selvskade (2018-19) - internt uddannelsesforløb på boformsområdet (32 t. og 3 x 3 t. supervision)

DAT læringsforløb om spiseforstyrrelser (2016-18) – internt uddannelsesforløb i socialpsykiatrien bestående af grundforløb og overbygning (2 x 32 t. og 6 x 3 t. supervision)

Kollegial supervision (2018) – internt kursusforløb på voksenhandicapområdet

Kollegial supervision (2017-2018) – internt kursusforløb på bostøtteområdet

Emotionelle færdigheder (2017) – tilmelding via MSB-akademiet i Århus kommune (32 t. og 2 x 2 t. supervision)

 

Du kan læse eksempler på udtalelser fra tidligere kursister her