Velkommen til EMOTUS!

EMOTUS er en psykologklinik i Århus, der er specialiseret i at levere psykologfaglige ydelser baseret på dialektisk adfærdsterapi

PRIVATE
 
Private tilbydes højtspecialiseret psykologisk samtalebehandling ved alvorlig og kompleks psykisk lidelse, svær personlighedsforstyrrelse og adfærdsforstyrrelse, herunder selvmordsadfærd og selvbeskadigende adfærd.
 
Desuden tilbydes evidensbaseret psykologisk samtalebehandling ved specifikke følelsesreguleringsvanskeligheder, såsom angst, depression, OCD, spiseforstyrrelse, PTSD, afhængighed og misbrug.
 
Pårørende tilbydes målrettet og konkret psykologisk rådgivning, herunder udvikling af egne følelsesreguleringsfærdigheder. 
 
Du kan læse udtalelser fra klienter, supervisander, kursister og samarbejdspartnere her.
 
 
PROFESSIONELLE
 
Professionelle, der arbejder med personer med følelsesreguleringsvanskeligheder, tilbydes konsulentydelser baseret på dialektisk adfærdsterapi, herunder
  • medarbejdersupervision
  • ledersupervision
  • træning i kollegial supervision
  • kurser, workshops og efteruddannelse
  • rådgivning i komplekse borgersager
  • konsulentbistand ved implementering af dialektisk adfærdsterapi i en rehabiliterende kontekst

Du kan læse mere om ydelserne her.

Ventetid

Der er i øjeblikket ca. 1 års ventetid på nyopstartede terapiforløb

Corona virus 

Klinikken følger de nationale retningslinjer for at nedbringe omfanget af Corona smitte. I den forbindelse tilbydes også telefon- og videokonsultationer. Kontakt klinikken, hvis dette er aktuelt for dig.